O nas/About

Instytut Historii Architektury i Konserwacji Zabytków jest jednostką organizacyjną Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, która realizuje program dydaktyczny na kierunku “architektura i urbanistyka”, zintegrowany w zakresie kształcenia architektów w specjalności ochrony i konserwacji zabytków. 

Program dydaktyczny obejmuje nauczanie historii architektury i sztuki powszechnej oraz polskiej, zasad ochrony zabytków architektury i urbanistyki z uwzględnieniem teorii i praktyki projektowania oraz technik i technologii konserwatorskich, a także integracji architektury współczesnej z historycznym krajobrazem kulturowym. Instytut prowadzi badania naukowe w wyżej wymienionym zakresie, łącząc teorię z praktyką. Główne kierunki badań naukowych Instytutu, w ramach których realizowane są jego cele statutowe, powiązane są ściśle z programem dydaktycznym jednostki. 

Instytut podejmuje szeroką współpracę z samorządami terytorialnymi Polski południowo-wschodniej i administracją ważniejszych miast historycznych, a także z instytucjami rządowymi i pozarządowymi, takimi jak Urząd Generalnego Konserwatora Zabytków, PKN ICOMOS, SKZ. Zespoły autorskie Instytutu brały udział w opracowaniu prestiżowych projektów konserwatorskich: Teatru Słowackiego, Teatru Starego, Akademii Muzycznej, kościołów św. Wojciecha i św. Salwatora w Krakowie, Karmelitów w Przemyślu, Bloku Ormiańskiego i Arsenału w Zamościu i wielu  innych.

W związku z rozwojem dyscyplin naukowych, będących przedmiotem działalności statutowej, Instytut realizuje program dydaktyczny z zakresu ochrony dziedzictwa architektury i urbanistyki na obu stopniach studiów, prowadzi kształcenie specjalistyczne w ramach studiów podyplomowych: Studia Konserwacji Zabytków Architektury i Urbanistyki, Studia Konserwacji, Kształtowania Architektury i Aranżacji Wnętrz Obiektów Sakralnych (we współpracy z Uniwersytetem Jana Pawła 2 w Krakowie) oraz Studia z Zakresu Badań i Analiz Architektury Historycznej. Prowadzone są indywidualne studia doktoranckie, także z uczestnikami z zagranicy. Instytut A-1 przygotował także program 3-letnich stacjonarnych studiów doktoranckich, które są odpowiedzią na zapotrzebowanie na specjalistów w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego. Prowadzone są również studia zawodowe: Studium Fotografii oraz studia w systemach „kształcenia permanentnego”, w ramach planowanego utworzenia autonomicznej wyspecjalizowanej jednostki naukowo-badawczej, podejmującej – we współpracy z zagranicznymi uczelniami – projekty służące realizacji strategicznych celów i kierunków rozwoju Unii Europejskiej.

Instytut stale współpracuje z zagranicznymi ośrodkami akademickimi, między innymi w Wenecji, Antwerpii, Budapeszcie, Florencji, Rzymie, Pradze, Zagrzebiu, a także w Rosji, na Litwie, Łotwie, Białorusi i Ukrainie.

 

Komentarze są wyłączone.