Informacje i aktualności

Informacje i aktualności


PRESTIŻOWA NAGRODA MIĘDZYNARODOWA DLA POLAKA, KRAKOWIANINA, PROFESORA POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ

Prof. dr hab. inż. architekt Andrzej Kadłuczka, były Dziekan WAPK i wieloletni Dyrektor IHAiKZ znalazł się wśród grupy tegorocznych laureatów prestiżowej międzynarodowej nagrody „Premio Europeo Lorenzo Il Magnifico”. Nagroda została ustanowiona w 1976 roku przez Międzynarodową Akademię Medycejską we Florencji i przyznawana jest wybitnym postaciom ze świata kultury, nauki, biznesu, a także instytucjom.

W ciągu trzydziestu lat, do tej pory zostały one przyznane takim osobistościom jak:

Carlo Rubbia,
Giovanni Spadolini,
Alcide De Gasperi,
Luciano Pavarotti,
Goffredo Petrassi,
Giulio Andreotti,
Umberto Eco,
Carlo Azeglio Ciampi,
Francois Mitterrand,
Willy Brandt,
Gianni Agnelli,
Igor Mitoraj,
Vittorio Sgarbi
i 150 innym wielkim postaciom XX wieku.

Wręczenie nagród odbyło się w Salone dei Cinquecento w Palazzo Vecchio w sobotę, 18 czerwca o godzinie 9.30 przez prof. Fabrizio Borghini, w asyście przedstawicieli Akademii i wysokich urzędników administracji miejskiej i regionalnej.

Obok Prof. Andrzeja Kadłuczki „Premio Europeo Lorenzo Il Magnifico” otrzymali m. inn.

- Cristina Acidini, wieloletnia Konserwator Zabytków Florencji i Prezydent Accademia delle Arti del Disegno,
- Hoshino Tsuji, ambasador miasta Kioto w Japonii ds. turystyki i współpracy międzynarodowej,
- Mohammed Masjed Jamei, irański naukowiec i polityk, reformator, zwolennik dialogu międzykulturowego,
- Andrzej Kadłuczka,
- Majid Mollanoroozi, artysta irański, Dyrektor Tehran Museum of Contemporary Art,
- Chiara Taigi, wybitna rzymska sopranistka operowa.


Wystawa fotografii Bogny Kwiatkowskiej-Baster w Galerii A-1


II Kongres Konserwatorów Polskich
Warszawa - Kraków 6 - 9 października 2015

I MIĘDZYNARODOWE WARSZTATY KONSERWATORSKIE

KRAKÓW – MADRYT

Uprzejmie informujemy wszystkich tegorocznych dyplomantów inżynierskich o możliwości uczestnictwa w międzynarodowych warsztatach konserwatorskich, organizowanych pod przewodnictwem pana prof. Andrzeja Kadłuczki /Politechnika Krakowska/ i pani profesor Susana Mora Alonso-Munoyerro /Politechnika w Madrycie/. Warsztaty odbędą się w ramach przygotowywanej Umowy o współpracy miedzy uczelniami. 

Uczestnictwo w warsztatach zapewnia zaliczenie przedmiotu: Projektowanie Konserwatorskie. 

Termin Warsztatów: 2 tygodnie /jeden tydzień praca wraz ze studentami hiszpańskimi w Polsce, drugi tydzień praca z tymi studentami w Hiszpanii. W międzyczasie, prace przygotowawcze /kompletowanie materiałów, rozpoznanie tematów/ oraz prace końcowe /przygotowanie oddania opracowań w formie graficznej/. Przewidywany termin przyjazdu studentów hiszpańskich i naszego wyjazdu do Hiszpanii: 07 kwietnia - 26 kwietnia 2015.

Cel warsztatów: metody zabezpieczania, konserwacji i możliwości adaptacji zrujnowanych obiektów dziedzictwa kulturowego. W trakcie warsztatów studenci poznają metody rozpoznania zagrożeń występujących w opuszczonych i zdegradowanych obiektach zabytkowych, sposoby zabezpieczeń obiektów przed dalszą degradacją i możliwości adaptacji tych obiektów, przy jak najmniejszej interwencji konserwatorskiej i zredukowanych kosztach inwestycyjnych. Warsztaty będą wzbogacone seminariami terenowymi oraz wykładami specjalistycznymi. Zasady rekrutacji na warsztaty: przewidziano 12 miejsc dla studentów ze strony polskiej i tyle samo osób ze strony hiszpańskiej. Osoby zgłaszające się na warsztaty muszą zagwarantować nocleg dla studenta/studentki hiszpańskiej na czas ich pobytu w Krakowie. Osoby zgłaszające się na warsztaty muszą być dyplomantami inżynierskimi naszego Instytutu. Wymagana biegła znajomość j. angielskiego w mowie i w piśmie. Preferowane będą osoby znające także j. hiszpański. W razie dużej liczby zgłoszeń, pierwszeństwo będą miały osoby z najwyższą średnią.

Koszty warsztatów: studenci sami muszą sobie pokryć koszty warsztatów. celem ich redukcji zaproponowano 1-1 czyli my gościmy w Krakowie Hiszpana, zapewniamy mu nocleg i wyżywienie, a po przyjeździe do Madrytu jesteśmy na tych samych warunkach goszczeni przez Hiszpanów. Studenci pokrywają także sobie bilety samolotowe. Na chwilę obecną jest to koszt poniżej 600 zł za lot Ryanairem, w obie strony. Z dodatkowych kosztów, które trzeba przewidzieć to ubezpieczenie /ok 30 zł od osoby/ i ewentualne koszty związane z drukiem i wyjazdami terenowymi ok. 1000 zł na cała grupę. Koszt pobytu 2 profesorów/asystentów pokrywa uczelnia. Możliwe jest staranie o dofinansowanie warsztatów przez Rektora PK i oficjalnych sponsorów. Sukces dofinansowania zależeć będzie od operatywności grupy.

Organizacja warsztatów: warsztaty będą się odbywać w sali seminaryjnej przy ul. Kanoniczej i w sali Wydziału Architektury Politechniki w Madrycie. Odpowiedzialny za Warsztaty ze strony polskiej jest pan prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka. Warsztaty będą prowadzić: dr inż. arch. J. Czubiński i dr inż. arch. J. Sroczyńska. Od strony hiszpańskiej za warsztaty odpowiada pani prof. dr hab. inż. arch. Susana Mora Alonso-Munoyerro oraz z dr inż. arch. Pablo Cueto. W trakcie warsztatów będzie organizowany jednodniowy wyjazd na badania terenowe obiektu, który będzie opracowywany

Pierwsze spotkanie organizacyjne: pierwsze spotkanie organizacyjne odbędzie się w poniedziałek, 2 marca 2015 r, w sali 101 przy ul. Kanoniczej, o godz. 12.00

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

prof. A. Kadłuczka, dr J. Czubiński, dr J. SroczyńskaStudenckie Koło Naukowe Architektury Najnowszej przypomina o kolejnym zebraniu organizacyjnym w związku z wyjazdem do Budapesztu w dniach 26 - 20 IX 2014. Prosimy o obecność wszystkich kandydatów z ustalonej listy - kwestie finansowe, formalne i organizacyjne.  Termin i miejsce zebrania: 24 VI 2014, wtorek, godz. 18, sala nr 100, siedziba IHAIKZ, ul. Kanonicza1. 

w imieniu organizatorów -

dr inż. arch. Marta A. Urbańska


Studenckie Koło Naukowe Architektury Najnowszej zawiadamia uprzejmie, że po sukcesie wyprawy do Brna i Pragi w roku ubiegłym, tegoroczny wyjazd studialny planujemy do Budapesztu. 1. zebranie organizacyjne kandydatów na wyjazd, przewidziany z końcem września 2014 – odbędzie się w najbliższą środę, tj. 4 VI, o godz. 13,30 w siedzibie IHAIKZ przy ul. Kanoniczej 1, w sali nr 100. W programie – omówienie kwestii organizacyjnych i programowych, powołanie komitetu organizacyjnego; wyjazd nadzorują i prowadzą – dr hab. inż. arch. E. Węcławowicz-Gyurkovich, prof. PK; dr inż. arch. Marta A. Urbańska; mgr inż. arch. Izabella Golicz.
Obecność chętnych z roku I i III – zadeklarowanych uprzednio u prowadzących zajęcia – jest konieczna dla potwierdzenia akcesu!
Tekst i fot. : M. A. Urbańska

 


Wyróżnienie dyplomu Moniki Ryszki w prestiżowym konkursie 

" Akademia A&B" 

http://www.architekturaibiznes.com.pl/start.php?opt=akademiaAiB_dyplom

Temat: Urbanogram na Powiślu - rewitalizacja wiaduktu i mostu Poniatowskiego w Warszawie

Promotorzy: prof. Andrzej Kadłuczka i dr Jolanta Sroczyńska


Zostały jeszcze 2 wolne miejsca na Studium Fotografii, które zaczyna się 18. października. Zapraszamy - http://foto.arch.pk.edu.pl/


WARSZTATY ARCHITEKTONICZNE „ZAMKI I ICH CIENIE” – WROCŁAW 23-28 WRZEŚNIA 2013W dniach 23-28 września 2013 roku odbyły się we Wrocławiu warsztaty architektoniczne połączone z konferencją pod wspólną nazwą „Zamki i ich cienie; badania, konserwacja i ekspozycja ruin zamkowych”. Tematem zadań projektowych, z którymi zmierzyła się również grupa studentów Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, były zagadnienia związane z ekspozycją reliktów średniowiecznego zamku książęcego na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu oraz problematyka lokalizacji nowych obiektów w ich bezpośrednim sąsiedztwie.

Z przyjemnością informujemy że w konkursie architektonicznym wieńczącym część warsztatową nagrodzony został projekt zespołu studentów Politechniki Krakowskiej: Anastazji Kryńskiej, Pauliny Palmowskiej i Małgorzaty Radziwiłł, pracujących wraz z Agnieszką Guderską (Politechnika Wrocławska) pod kierunkiem mgr inż. arch. Krzysztofa Petrusa. W konkursie wyróżnione zostały również projekty współtworzone pod opieką pracowników naukowo – dydaktycznych Politechniki Wrocławskiej przez krakowskich studentów: Izabelę Bryńską, Magdalenę Frączek, Katarzynę Jarosz, Macieja Kubika, Mateusza Półchłopka i Martę Wołoszczuk. Autorom wyróżnionych prac serdecznie gratulujemy, a organizatorom dziękujemy za zaproszenie do udziału w warsztatach. 


Wernisaż wystawy fotografii uczestników Otwartego Studium Fotografii PK

Galeria A1, Kraków, ul. Kanonicza 1
piątek 28 czerwca 2013, godz. 19:00

Serdecznie zapraszamy!


Projekt adaptacji fortu Borek
w Radio Nowinki: 
w Kronice Krakowa (od 00:15:26):


Ruszyły... 
PODYPLOMOWE STUDIA Z ZAKRESU BADAŃ I ANALIZ ARCHITEKTURY HISTORYCZNEJ 
organizowane przez Instytut Historii Architektury i Konserwacji Zabytków PK, przy współpracy ze Stowarzyszeniem Konserwatorów Zabytków i przy merytorycznym wsparciu Ministerstwa Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego oraz Małopolskiego Konserwatora Zabytków.

Dwuletnie studia podyplomowe, kończą się otrzymaniem ministerialnych uprawnień zawodowych do prowadzenia badań architektury!

Studium przeznaczone jest dla absolwentów wszystkich kierunków artystycznych, architektów, konserwatorów, plastyków, inżynierów i konstruktorów, historyków sztuki, archeologów oraz dla osób, których zainteresowania wiążą się z tematyką studiów.

Więcej informacji w sekretariacie Instytutu, pod numerem 12 6282408, udzieli pani Katarzyna Limanówka-Doktor.


Nasi studenci nagrodzenie w International Velux Award 2012 !!! :-)Pozdrowienia z Rzymu
Koło naukowe Historii Architektury i Konserwacji Zabytków pozdrawia serdecznie z wyjazdu naukowego do Rzymu, w szczególności dla Pani dr Jolanty Sroczyńskiej, dziękujemy za wytyczne ścieżki zwiedzania:
 

Kolejka do Bazyliki Św. Piotra

 
Na tropie Zahy Hadid

 
Piano Piano, Renzo Piano

 
Trzy Gracje
UWAGA! 
Uprzejmie prosimy studentów o zgłaszanie chęci uczestnictwa w Projektowaniu Specjalistycznym organizowanym przez Instytut Historii Architektury i Konserwacji Zabytków. 
Zapisy przyjmowane będą w Sekretariacie Instytutu do 5 października 2012 
(proszę również o podanie adresu mailowego i telefonu kontaktowego).


UWAGA! Ustalono termin wrześniowy oceny z projektowania konserwatorskiego - 17 września 2012, godz. 10:00


NOWOŚĆ!!! Najlepszy w Krakowie kurs fotografii. Rekrutacja rozpoczęta!


ZAPROSZENIE
Wystawa prac dyplomowych
Przedmiot: Ochrona zabytków (2011 - 2012)
Wernisaż: IHAiKZ, ul. Kanonicza 1, 18 czerwca, godz. 18:))
Na wernisażu będzie dostępny katalog wydany przez IHAiKZ


Instytut Historii Architektury i Konserwacji Zabytków w imieniu Instytutu 
Archeologii UJ zaprasza do udziału w drugiej edycji krakowskiej konferencji
dotyczącej architektury i sztuki starożytnej cywilizacji Majów.
Tegoroczny temat konferencji poświęcony jest gospodarce wodnej
w budownictwie Majów.                                                                          
 
2ND CRACOW MAYA CONFERENCE
CRACOW, 23-26.02.2012
 
Water Menagement
 
INSTYTUT ARCHEOLOGII (Institute of Archaeology) 
UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI (Jagiellonian University)
 
 
 Informacje o udziale w konferencji:

 
W dniu 19 grudnia 2011 roku, w Sali im. Marii Curie Skłodowskiej w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbara Kudrycka wręczyła nagrody dla najwybitniejszych uczonych i nauczycieli akademickich. 
Nagrody MNiSW przyznawane są w trzech kategoriach: badań podstawowych, badań na rzecz rozwoju społeczeństwa i badań na rzecz rozwoju gospodarki. Do grona 15 dotychczasowych laureatów dołączyło trzech kolejnych uczonych, w tym dyrektor Instytutu Historii Architektury i Konserwacji Zabytków prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka - wybitny znawca architektury, twórca unikalnego w skali międzynarodowej Podziemnego Muzeum Rynku Głównego w Krakowie.
Prof. Andrzej Kadłuczka od 35 lat prowadzi badania nad integracją zabytkowej architektury i zespołów urbanistycznych z potrzebami współczesnego społeczeństwa. W 2000 r. zorganizował w Krakowie Międzynarodową Konferencję Konserwatorską, której celem była interpretacja głównych pryncypiów Karty Weneckiej. Podczas tego wydarzenia zredagowano i uchwalono rozwinięcie jej założeń w formie Karty Krakowskiej 2000, opracowanej pod hasłem "Dziedzictwo kulturowe fundamentem rozwoju cywilizacji". Tekst dokumentu był cytowany w wielu pracach naukowych i znalazł się na liście najważniejszych dokumentów konserwatorskich.
Prof. Kadłuczka w toku wieloletnich badań opracował i wdrożył modelowy system adaptacji zabytków architektury z uwzględnieniem potrzeb społecznych. Ponadto rozwinął kompleksowe badania nad praktycznym wykorzystaniem dziedzictwa architektonicznego w edukacji i rozwoju intelektualnym współczesnego społeczeństwa. 
O nagrody ministra nauki i szkolnictwa wyższego walczyło 61 naukowców z całej Polski. Będące ukoronowaniem dorobku naukowego statuetki i nagrody finansowe trafiają do najwybitniejszych w swoich dyscyplinach badaczy, odkrywców nowych technologii, autorów teorii i dzieł naukowych wpisanych do światowego kanonu. Nagrody przyznawane są od 2006 r.
Prof. Kadłuczka otrzymał nagrodę w kategorii badań na rzecz rozwoju społeczeństwa.Międzynarodowa Konferencja Konserwatorska
KARTA KRAKOWSKA 2000 - 10 LAT PÓŹNIEJ
17 - 19 listopada 2011


GWATEMALA 2012 !!!
DR JAROSŁAW ŹRAŁKA Z INSTYTUTU ARCHEOLOGII UJ (ZAKŁAD ARCHEOLOGII NOWEGO ŚWIATA)WTOREK (12.07.2011), GODZ. 10.00, UL. KANONICZA 1, SALA NR 100

Seminarium: 
LIFE BEYOND TOURISM IN KRAKOW - DEVELOPMENT OF A MODEL FOR EUROPE, 
14. 06. 2011 r. godz. 16.00, budynek IHAiKZ przy ul. Kanoniczej 1, sala 100

 • We wtorek 14. czerwca o godz. 13:30 Marc Laenen poprowadzi seminarium w ramach przedmiotu "Projektowanie konserwatorskie"
  Wykład otwarty
  Budynek IHAiKZ przy ul. Kanoniczej 1, sala 100


  PROF. ARCH. DIETMATR EBERLE - ETH Zurich
  Wykład otwarty z cyklu "Co to jest architektura" 
  Muzeum Manggha, 7 czerwca 2011, godz. 18:00


  WYSTAWA STUDENTÓW 13.06-27.06. 2011 
  INSTALACJE ARTYSTYCZNE W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ
  GRA JAKO ŚWIADOMY DIALOG Z MIEJSCEM I UJAWNIENIE JEGO POTENCJAŁU CZYLI KONFRONTACJA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ Z ARCHITEKTURĄ HISTORYCZNĄ
  więcej info na:

   
  ŚWIATŁO, ILUMINACJA I MULTIMEDIA W ARCHITEKTURZE
  SEMINARIUM W RAMACH PROGRAMU "KAPITAŁ LUDZKI"
  PIĄTEK, 13 MAJA, GODZ. 9:00 - 13:30 oraz  14:30 - 18:30
  SALA 207 (II p.), WA, UL. PODCHORĄŻYCH 1


  MARC LAENEN (BELGIA)
  konsultant Fundacji Romualdo Del Bianco, były dyrektor generalny ICCROM
  WHY WE CONSERVE OUR CULTURAL HERITAGE,
  WHY IS IT IMPORTANT
  AND WHAT DO WE DO WITH IT?
  WYKŁAD OTWARTY: CZWARTEK 7 KWIETNIA, GODZ. 9:30
  SALA 100, IHAiKZ, UL. KANONICZA 1


  DR JAROSŁAW ŹRAŁKA - INSTYTUT ARCHEOLOGII UJ
  ODKRYWANIE TAJEMNIC STAROŻYTNYCH MAJÓW: 
  POLSKIE BADANIA ARCHEOLOGICZNE W GWATEMALI
  WYKŁAD OTWARTY: CZWARTEK 3 MARCA 2011, GODZ: 17:00
  SALA 100, IHAiKZ, UL. KANONICZA 1


  WYSTAWA FOTOGRAFII ZBIGNIEWA WIKŁACZA "ARABICA"
  WERNISAŻ: CZWARTEK 13 STYCZNIA 2011, GODZ. 19:00
  GALERIA A1, IHAiKZ, UL. KANONICZA 1


  WYSTAWA FOTOGRAFII KOŁA NAUKOWEGO HAiKZ
  WERNISAŻ: PIĄTEK 7 STYCZNIA 2011, GODZ. 18:30
  IHAiKZ, UL. KANONICZA 1


  PROMOCJA KSIĄŻKI „FLORENCJA I KRAKÓW. MIASTA PARTNERSKIE W EUROPIE – WSPÓLNE DZIEDZICTWO KULTURY” 
  KLUB "POD GRUSZKĄ", 29 LISTOPADA 2010, GODZ. 14:00

  PROFESOR SALVADOR PEREZ ARROYO - WYKŁAD GOŚCINNY
  IHAiKZ, UL. KANONICZA 1, SALA 100, 6 GRUDNIA 2010, GODZ. 15:00

 •